Beslutande organ

BESTLUTANDE ORGAN
KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkorådet & valnämnden
Församlingsråd