Farhult/Jonstorp

I församlingsbladet finner du all information om vår verksamhet.

Klicka här för att läsa församlingsbladet Hösten & vintern 2018

Farhult/Jonstorp kyrkaHänder i veckan

Söndagar

Mässa kl 10
Farhult, jämna veckor
Jonstorp, udda veckor
Konfirmandundervisning

Måndagar

Kl 12:45-15 Miniorer Sockenstugan (fsk-åk 2)
Kl 15-17:30 Kuliorer Sockenstugan (åk 3-5)
Kl 16.00 Café sankt Olof på Revalyckan

Tisdagar

Kl 8:45-9 Laudes i Jonstorps kyrka
Kl 16.00 Sy- och stickcafé/Drop-in café i Sockenstugan
Kl 19 Bibelsamtal i Sockenstugan

Onsdagar

Kl 8:45-9 Laudes i Jonstorps kyrka
Kl 9-11 Föräldra-barngrupp i Sockenstugan
Kl 15.15 Gudstj på Revalyckan
kl 14-17 Öppna barntimmar i Sockenstugan
Kl 19-21 Kyrkokören i Prästgården, Farhult

Torsdagar

Kl 8:45-9 Laudes i Jonstorps kyrka
Kl 15-15:45 Barnkören Diskanten i Sockenstugan
Kl 18:30 Andrum/Taizémässa/Passionsgudstj.(under fasteveckorna)
Kl 19:30 körövning Lättålagom i Prästgården, Farhult

Fredagar

Kl 8:45-9 Laudes i Jonstorps kyrka
Begravningar läggs normalt på torsdagar och fredagar

Lördagar

Dop- och vigseldag

Välkommen till kyrkans veckoarbete

Så här ser en vecka ut i församlingens arbete. En del grupper träffas varje vecka andra mer sällan.Läs på "flikarna" för de olika aktiviteterna för aktuella datum och tider. Sockenstugan i Jonstorp är det röda tegelhuset vid kyrkan. Klockaregården är församlingshemmet i Farhult. Har du frågor eller vill anmäla dig till någon verksamhet så tveka inte att kontakta oss.

SJÄLAVÅRD

Samtal/bikt tar prästerna emot i sakristian i Jonstorps kyrka. Även hembesök med förbön för sjuka/nattvard/samtal. Vill du samtala med en präst så boka tid med någon av prästerna, ring eller maila.  

HEM- & ÅKERVÄLSIGNELSE

Varför inte bjuda hem prästen att välsigna hemmet och familjen? En annorlunda högtid hemma för flera eller några få. Ett sätt att föra ut gudstjänsten utanför kyrkan. Passa på att samtala med prästen om tro och liv i kyrkan. Under maj månad erbjuder vi välsignelse av åkrar. 


Du hittar våra kontaktuppgifter härFarhult och Jonstorp kyrkor

                 Besöksadresser kyrkorna

  Farhults kyrka                        Jonstorps kyrka
  Farhultsvägen 58                   PG Ahnfeldts väg 3
  263 95 Farhult                        263 71 Jonstorp   

Kyrkorna öppna:
Tisdag - fredag 7.30-15.30
helger vid gudstjänst        

Bild & ljudspel om Farhults och Jonstorps kyrkor:

http://www.kyrkoguiden.se/skane_226.html

http://www.kyrkoguiden.se/skane_228.html

Detta är Farhult-Jonstorps församling

Farhult-Jonstorps Församling är en del av Svenska kyrkan i Lunds stift och Kulla pastorat. Vi tillhör den världsvida kyrka som Herren Jesus Kristus grundade för tvåtusen år sedan och som han alltjämt upprätthåller genom sin helige Ande och genom vanliga människors engagemang och tro.

Vi tror att vår församling finns för att människor på den här orten ska lära känna Herren Jesus Kristus. Vi firar Gudstjänst för att Gud kallar oss till befrielse och gemenskap. I mötet med varandra och vår Herre blir vi bättre skickade att vara människor i världen. Vardags arbete och söndags bön är det mönster som ger världen liv.

Vi menar att ingenting kan vara mer primärt i församlingens arbete än att bereda möjlighet för människor att känna sig välkomna, inbjudna och kallade att dela gemenskapen omkring Herren Jesus Kristus i den heliga nattvarden. Mässans språk är lovsång och glädje. Musiken spelar en central roll och barn är lika välkomna som vuxna.

I veckans olika verksamheter står undervisningen och budskapet om Jesus Kristus i centrum. Verksamheterna övar inför, och deltar i mässan där de har en självklar plats.

Välkommen att dela vår gemenskap.

Du hittar oss på Facebook, klicka på länken nedan:

http://www.facebook.com/pages/Farhult-Jonstorps-församling/369017099334

Vi har nu etablerat en "vänaffär" i Höganäs - "Affären" på Storgatan 59-61 med telefonnummer 042-33 73 35. Där kan du hitta bl.a. presentljus i 100 % stearin i olika vackra former tillverkade av ljusstumpar från våra två kyrkor samt ljusstumpar från övriga församlingar tillhörande Kulla pastorat. Terese Stockman och Christina Hammar har från Höganäs kommun varit pådrivande i ljusprojektet tillsammans med Malin Eriksson (hoppas jag fått med alla nu). Det är den dagliga verksamhetens olika deltagare som utför ljustillverkningen - ett samarbete som gör oss glada i Farhult-Jonstorp. Åk dit och handla så stöder du ett gott arbete och meningsfull verksamhet. Du kan följa deras verksamhet på bloggen http://dagligverksamhethoganas.blogspot.se - jag önskar all välsignelse över "Affären" och dess medlemmar.