Gudstjänster

Gudstjänster i Farhult/Jonstorp
vintern 2017

Januari 2018

1 JAN Nyårsdagen                                  
I Jesu namn                                                   
FARHULT Mässa kl. 15.00. med förbön för det nya året.

3 JAN Onsdag                              
REVALYCKAN Nyårsgudstjänst kl. 15.15.

 6 JAN Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Epifania & Theofania
JONSTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe.

7 JAN 1:a sönd eTrettondedag jul
Jesu dop
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe.