Gudstjänster

Gudstjänster i Farhult/Jonstorp
hösten & vintern 2017


SEPTEMBER

 28 SEPT Torsdag                            

Taizémässa                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

Oktober

 1 OKT Den Helige Mikaels dag                         Änglarna                                                 
JONSTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe. Församlingens barnverksamhet & barnkör medverkar i mässan & lotteri efter mässan.

4 OKT Onsdag                              
REVALYCKAN Gudstjänst kl. 15:15 Barnverksamheten medverkar och bjuder på kanelbullar till alla boende.

5 OKT Torsdag                                                                        Andrum                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning

8 OKT Tacksägelsedagen                   
Lovsång
- Bondens dag                                                       
FARHULT Skördemässa kl. 10, kyrkkaffe, Kyrkokören, kyrkan smyckad med skördealster. Bön för bygdens gårdar. Barnkören & barnverksamheten medverkar.

12 OKT Torsdag
Taizémässa                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

 15 OKT 18:e sönd e trefaldighet                  
Att lyssna i Tro                                                   
JONSTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe.

 19 OKT Torsdag
 Andrum                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning

  22 OKT 19:e sönd e tref                            
Att leva tillsammans
                                          
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe. JAKOBS KÄLLA efter mässan med Peter Halldorf – Att älska sin nästas kyrka som sin egen. Se ytterligare information på ANSLAGSTAVLAN längre fram i Sankt Olovsbladet.

 26 OKT Torsdag                                 
Taizémässa
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

 29 OKT 20:e sönd e trefaldighet
Att leva tillsammans                                            
JONSTORP  Mässa kl. 10, kyrkaffe

November

1 NOV Onsdag                                 
REVALYCKAN Gudstjänst kl. 15:15

 2 NOV Torsdag                            
Andrum
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning

3 NOV Alla helgons afton                            
Kyrkorna öppna under dagen kl. 9-18, kaffeservering

 4 NOV Alla Helgons dag Ljusgudstjänster                                             JONSTORP Gudstjänst till de avlidnas minne kl. 16, Kyrkokören. Öppen kyrka kl.9-11.                                          
FARHULT Gudstjänst till de avlidnas minne
kl. 18, Kyrkokören

 5 NOV Alla själars dag &
Söndagen efter Alla Helgons dag                                      
Vårt Evighetshopp
                               
FARHULT Mässa kl. 10.

 9 NOV Torsdag                                 
Taizémässa
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

 12 NOV 22:e sönd e tref                        
Frälsningen

JONSTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe.

 16 NOV Torsdag                             Andrum                                                JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning

19 NOV Sönd. före Domssöndagen
Vaksamhet och väntan
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe. JAKOBS KÄLLA efter mässan med Markus Hagberg – Jungfrun Maria i en luthersk kyrka enligt Martin Luther. Se ytterligare information på ANSLAGSTAVLAN längre fram i Sankt Olovsbladet

 23 NOV Torsdag                                 
Taizémässa                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

 26 NOV Domssöndagen-Kristus Konungens dag                                    JONTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe. Barnkören & barnverksamheten medverkar i mässan

 30 NOV Torsdag                                 
Andrum
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning


December

3 DEC 1:a sönd i advent                                   
Ett nådens år
                                                    
FARHULT Högtidlig mässa kl. 10, Kyrkokören medverkar

6 DEC Onsdag                              
REVALYCKAN Adventsgudstjänst kl. 15:15

7 DEC Torsdag                            
Taizémässa
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

10 DEC 2:e sönd i advent                              
Guds rike är nära
                                         
JONSTORP Mässa kl. 10 kyrkkaffe. Barnverksamheten medverkar i mässan & lotteri efter mässan

13 DEC Luciadagen
JONSTORP Luciagudstjänst kl. 18, kröning av årets Lucia, Barnkören, Lättålagom

14 DEC Torsdag                                 
REVALYCKAN Luciagudstjänst kl. 15:15. Barnkören medverkar

17 DEC 3:e sönd i advent                             
Bana väg för Herren
                                      
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe.
Barnverksamheten medverkar & lotteri efter mässan

16 DEC Lördag                             
Julmusikgudstjänst
                                      
JONSTORP kl. 16.00.
Kyrkokören medverkar

 21 DEC Torsdag                             Taizémässa                                                JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

24 DEC 4:e sönd i advent                       
Herrens Moder Maria &
Den Heliga natten                                                JONSTORP Samling vid krubban kl. 11, Diskanten, Lättålagom
&
FARHULT Julbön kl. 17, solist


 25 DEC Juldagen                                
Jesu födelse
                                                                                
JONSTORP Julotta kl. 7, Kyrkokören                                     
REVALYCKAN Julotta kl. 10

 26 DEC Annandag jul                                  
Den helige Stefanos dag
                                     
FARHULT Mässa kl. 10

 28 DEC Torsdag                            
Andrum
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning

 31 DEC Sönd efter jul & nyårsafton
Guds barn
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe

Januari 2018

1 JAN Nyårsdagen                                  
I Jesu namn                                                   
FARHULT Mässa kl. 15.00. med förbön för det nya året.

3 JAN Onsdag                              
REVALYCKAN Nyårsgudstjänst kl. 15.15.

 6 JAN Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Epifania & Theofania
JONSTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe.

7 JAN 1:a sönd eTrettondedag jul
Jesu dop
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe.