Gudstjänster

Gudstjänster i Farhult/Jonstorp
vintern 2017

December

13 DEC Luciadagen
JONSTORP Luciagudstjänst kl. 18, kröning av årets Lucia, Barnkören, Lättålagom

14 DEC Torsdag                                 
REVALYCKAN Luciagudstjänst kl. 15:15. Barnkören medverkar

17 DEC 3:e sönd i advent                             
Bana väg för Herren
                                      
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe.
Barnverksamheten medverkar & lotteri efter mässan

16 DEC Lördag                             
Julmusikgudstjänst
                                      
JONSTORP kl. 16.00.
Kyrkokören medverkar

 21 DEC Torsdag                             Taizémässa                                                JONSTORP kl. 18:30 Stilla mässa med musik, bön och läsning

24 DEC 4:e sönd i advent                       
Herrens Moder Maria &
Den Heliga natten                                                JONSTORP Samling vid krubban kl. 11, Diskanten, Lättålagom
&
FARHULT Julbön kl. 17, solist


25 DEC Juldagen                                
Jesu födelse
                                                                                
JONSTORP Julotta kl. 7, Kyrkokören                                     
REVALYCKAN Julotta kl. 10

 26 DEC Annandag jul                                  
Den helige Stefanos dag
                                     
FARHULT Mässa kl. 10

 28 DEC Torsdag                            
Andrum
                                               
JONSTORP kl. 18:30 Stilla aftonbön med musik, bön och läsning

 31 DEC Sönd efter jul & nyårsafton
Guds barn
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe

Januari 2018

1 JAN Nyårsdagen                                  
I Jesu namn                                                   
FARHULT Mässa kl. 15.00. med förbön för det nya året.

3 JAN Onsdag                              
REVALYCKAN Nyårsgudstjänst kl. 15.15.

 6 JAN Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Epifania & Theofania
JONSTORP Mässa kl. 10, kyrkkaffe.

7 JAN 1:a sönd eTrettondedag jul
Jesu dop
FARHULT Mässa kl. 10, kyrkkaffe.