Ung i mässan

Ung i mässan

Församlingens verksamheter för barn och ungdomar är knutna till mässan. Dessa medverkar på olika sätt någon gång varje månad. Förutom dessa grupper bedriver församlingen barn- och ungdomsarbete med en specifik hemhörighet i mässan.

Maria- & Josefbarnen 
Barn i åldrarna 8-12 kan vara Maria/Josefbarn. Dessa medverkar med enklare liturgiska uppgifter i frivilligt antal mässor. Maria/Josefbarnen sprider ljus, glädje och lekfullhet i våra mässor. Maria/Josefbarnen bär blå liturgisk dräkt med vitt surplice. För att vara Maria/Josefbarn krävs inte att man deltar i någon av församlingens övriga verksamheter i veckan. Uppgiften som Maria/Josefbarn förutsätter att man är döpt. Vill man prova på tar man kontakt med någon av barn- och ungdomsledarna.
Varje år på Jungfru Marie bebådelsedag firas Maria/Josefbarnens söndag. Då upptas nya Maria/Josefbarn och avtackas gamla. 

Ministranter
Främst för ungdomar i åldrarna 13-17 år (även uppåt). Ministranterna deltar i mässan med vissa liturgiska uppgifter. Under perioden oktober-maj ansvarar i huvudsak konfirmanderna för ministranteriet. Ministranterna bär röda liturgiska dräkter med vitt surplice. Vill man prova på tar man kontakt med någon av barn- och ungdomsledarna.

Akoluter 
Från 18 år och uppåt (eller efter lämplighet). Akoluten är en konfirmerad äldre ungdom som gör altartjänst utan att stå i vigningstjänst som präst eller diakon. Denne ansvarar för altarets dukande i mässan och assisterar tjänstgörande präst bl a vid dop. Akoluten bär liksom övriga vuxna liturger svart dräkt och vitt surplice. Uppdraget är inte begränsat till en övre ålder. Akoluten genomgår särskild utbildning. Är man intresserad av uppgiften tar man kontakt med kyrkoherden.

Det här med barn i kyrkan 
En mässa utan barn saknar något. Så ser vi på saken. Därför försöker vi alltid tänka på barnen när vi planerar våra mässor. "Låt barnen komma hit till mig, och hindra dem inte". Så sa Jesus! Vår erfarenhet är att man inte ska hindra barn från att delta i mässan. Barn är välkomna till nattvarden i sällskap med vuxen. Mässan har med gemenskap att göra - både med Gud och med andra. De allra minsta får en välsignelse istället för bröd och vin. Vill man inte ta emot nattvarden men ändå vill dela gemenskapen lägger man sin ena hand på axeln så får man en välsignelse i stället.