Personal Farhult/Jonstorp

Personal Farhult/Jonstorp kyrkor

Ulrica Johansson

Barnledare
042 681 25
ulrica.johansson@svenskakyrkan.se

Annika Larsson

Vaktmästare/värdinna
Semester

Björn Eriksson

Kyrkogårdsvaktmästare
042-23 65 84
bekele.terefe@svenskakyrkan.se

Therése Bjerle

Komminister
042-68365
therese.bjerle@svenskakyrkan.se

Annika Bramgärde

Kyrkogårdsarbetare, säsong
042-68 364/070-59 85 131
annika.bramgarde@svenskakyrkan.se

Bekele Terefe

Arbetsledande komminister
042-683 80
björn.eriksson@svenskakyrkan.se

Mats Larsson

Vaktmästare
Semester

Bodil Clifford

Lokalvårdare/barnledare
042-680 51
bodil.clifford@svenskakyrkan.se

Bengt Andersson

Elna Stoll

Musiker
elna.stoll@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
042-68 115/mobil 0730-86 81 25
bengt.o.andersson@svenskakyrkan.se

Måns Wieland

ungdomsledare