Personal Farhult/Jonstorp

Personal Farhult/Jonstorp kyrkor

Ulrica Johansson

Barnledare
042 681 25
ulrica.johansson@svenskakyrkan.se

Björn Eriksson

Kyrkogårdsvaktmästare
bekele.terefe@svenskakyrkan.se

Therése Bjerle

Komminister
042-68365
therese.bjerle@svenskakyrkan.se

Annika Bramgärde

Vaktmästare
042-68 364/070-59 85 131
annika.bramgarde@svenskakyrkan.se

Bekele Terefe

Arbetsledande komminister
042-683 80
bjorn.eriksson@svenskakyrkan.se

Bodil Clifford

Lokalvårdare/barnledare
042-680 51
bodil.clifford@svenskakyrkan.se

Bengt Andersson

Elna Stoll

Musiker
elna.stoll@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
042-68 115/mobil 0730-86 81 25
bengt.o.andersson@svenskakyrkan.se

Måns Wieland

ungdomsledare

Anna-Lena Andersson

Kantor
042-685 41/mobil 0705-20 04 87
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare
Säsong

Ulrika Carlén