Ungdom

Konfirmation 2019/2020


Holy adventure anmäl senast 9 september

Vi träffas en gång i månaden, varannan gång i Farhult,varannan i Väsby. Vi firar gudstjänst tillsammans varjegång där konfirmanderna är delaktiga. Vi äter också lunchsamt upptäcker den kristna tron och kyrkan tillsammans.Vi börjar konfirmationsläsningen den 15 september ochkonfirmationen äger rum den 16 maj 2020 i Väsby kyrka.

Ledare: Therese Bjerle, Björn Eriksson med flera.

Läs mer om vad det innebär att konfirmera sig här.

Anmäl till therese.bjerle@svenskakyrkan.se


E K G - EfterKonfirmationGrupp

Vår ungdomsgrupp för åldrarna 14 år och uppåt. Vi hittar på olika saker, allt mellan himmel och jord, både lek och allvar. Vi träffas varannan söndag i Jonstorp där vi börjar med att delta i gudstjänsten, därefter lagar och äter vi en lättare måltid och sedan hittar vi på något kul, som att se en film, tävla eller något i den stilen. 
Välkommen säger präst Björn Eriksson och ungdomsledare Måns Wieland.
Har du frågor, hör av dig till Björn Eriksson 0-389 71 66

Välkommen!