Bibelsamtal

Bibelsamtal


Bibelsamtal i Sockenstugan

Välkommen till ett öppet samtal om söndagens bibeltexter.

Vi träffas i Sockenstugan följande tisdagar kl 19.00: 

15 januari, 29 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april, 7 maj och 21 maj.

Lars Helgesson 042-367 025