Församlingsråden

FÖRSAMLINGSRÅDEN
I och med bildandet av Kulla pastorat ersätts de lokala församlingskyrkoråden av ett gemensamt kyrkoråd för hela pastoratet.
I de olika församlingarna finns numera så kallade församlingsråd med ansvar för bland annat det lokala gudstjänstlivet och verksamheterna.

Klicka på bilderna för att lära mer om varje kyrkas församlingsråd.

FARHULT/JONSTORP
Lerberget
viken
väsby