Konfirmation

KONFIRMATION

KONFIRMATION


"Soft and Holy" 

är Vikens församlings sommarkonfirmationsgrupp och passar dig som har mycket att göra under läsåret men ändå vill konfirmera dig. 
Läsningen startar när skolan slutar i juni och pågår i tre veckor. En av de tre veckorna åker vi på ett härligt sommarläger som ger upplevelser och minnen för livet. 
Inskrivningen sker i oktober 2018 och sedan ses vi några gånger under terminenerna. Konfirmationen äger rum i Vikens kyrka i juli 2019.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo och Helena Morath.

För information, kontakta präst Eva Gullmo 042-36 06 40.

"Wild and Holy" 

träffas torsdagar efter skolan i Kyrkstugan invid kyrkan. Först fikar vi och sedan konfirmationsläser vi till kl 17.00.

Vi kommer också att åka på ett härligt läger en helg under våren 2019. Konfirmationstiden startar i oktober 2018 och konfirmationen är i Vikens kyrka i maj 2019.

Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov och Helena Morath.

För information, kontakta präst Eva Gullmo 042-36 06 40.


Frågor, funderingar, glädje, kärlek, tankar, sport, mys, lek, bus..

Skriv text här