Förvaltning

FörvaltningenMaria Brolin

Ekonomiassistent
042 36 06 52
Ansvarig för gravskötselavtal
maria.brolin@svenskakyrkan.seBodil Eriksson

Ekonomiassistent
042-36 06 57
bodil.eriksson@svenskakyrkan.se


Eva-Marie Nilsson

Kyrkokamrer
042-36 06 55
eva-marie.nilsson@svenskakyrkan.se
Catarina Stenberg

Förvaltningsassistent/
Kommunikatör (för kontakt se nedan)
042-360650, 0706 -62 60 83
catarina.stenberg@svenskakyrkan.se

För kontakt hänvisas till
Expeditionen
042-36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Mikael Håkansson

Kyrkogårdsförman med fastighetsansvar
042-36 06 56, 0702-67 71 31
mikael.hakansson@svenskakyrkan.se