Kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE


Pastoratets högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor, vilka beretts i kyrkorådet. Fullmäktige sammanträder normalt två gånger per år och ledamöterna tillsätts vid kyrkvalet.

Ordförande är Christer Gudmundsson - anitagudmundsson@gmail.com