Kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige består av:

För framtidens kyrka:

Ursula Eldh

Christer Gudmundsson

Gunnar Larsson

Ulrica Sandgren Johansson

Gunilla Hyberg

Miriam Sikrot

Ingemar Olsson

Gert Lingqvist 

Ersättare

Sofia Nilsson Larsson

Britt-Marie Olsson

Gösta Davidsson

Gunlög Persson


För vår kyrka: 

Kjell Cronert

Sofia Walka

Kerstin Thurdin

Ylva Johansson

Mai-Lis Johansson

Fredrik Jiborn

Rolf Axelsson

Per Behrens

Anna Carlsson

Ingemar Eriksson

Karin Ullström

Anders Carlström

Ersättare: 

Pia Adams

Anders Rennerman

Simon Lundeberg

Stig Nilsson

Lars Niwong

Gerhard Schultze


Levande kyrka: 

Jonas Engström

Lennart Uddling

Gertrud Green

Knut Göransson

Thomas Andersson

Maths Olsson

Maria Enev

Per Jarring

Safak Turkkan


Ersättare:

Bengt Eriksson

Karolina Eriksson

Kerstin Persson

Gunilla Pedersén 

Sofia Jansson 
Pastoratets högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor, vilka beretts i kyrkorådet. Fullmäktige sammanträder normalt två gånger per år och ledamöterna tillsätts vid kyrkvalet.

Ordförande är Christer Gudmundsson - anitagudmundsson@gmail.com