Kyrkoråd

kYRKORÅD

KYRKORÅD

Kyrkorådet består av:

Ordförande Per Behrens

Gertrud Green

Ylva Johansson

KerstinThurdin

Kerstin Bengtsson

Eva Klitte

Gert Ljungqvist

Maths Olsson

Lennart Uddling

Ersättare:

Ulf-Peder Eklund

Fredrik Jiborn

Britt-Marie Olsson

Ann-Charlotte Börjesson

Knut Göransson

Kerstin Persson


Fullmäktige tillsätter kyrkorådet som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet har övergripande förvaltningsansvar, vari ingår personalövergripande frågor och fastighetsfrågor. Man är även ytterst ansvarig för begravningsverksamheten.


Kyrkorådets ordförande är Per Beherens

Kontaktuppgifter är: per@aenergi.se, 0703-33 33 21