Kyrkoråd

KYRKORÅD

KYRKORÅD

Kyrkorådet består av:


Framtidens kyrka: 

Ursula Eldh

Gunnar Larsson

Ingemar Lindman

Ersättare:

Gösta Davidsson

Sofia Larsson



För vår kyrka: 

Sofia Walka

Kerstin Thurdin

Ylva Johansson

Ordförande Per Behrens

Ersättare:

Mai-Lis Johansson

Fredrik Jiborn



Levande kyrka:

Gertrud Green

Jonas Engström

Knut Göransson

Ersättare:

Maths Olsson

Kerstin Persson


Fullmäktige tillsätter kyrkorådet som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet har övergripande förvaltningsansvar, vari ingår personalövergripande frågor och fastighetsfrågor. Man är även ytterst ansvarig för begravningsverksamheten.


Kyrkorådets ordförande är Per Beherens

Kontaktuppgifter är: per@aenergi.se, 0703-33 33 21