Lerberget


Följ Lerbergets kyrka på Facebook för senaste info. Klicka här


Vårens Konfactive har varit igång med fulltalig grupp. Nu är det dags för 2018/2019 års grupp. Klicka här för att läsa mer!
Lerbergets kyrka

En kyrka inom Kulla pastorat som drivs i 
samarbete med EFS - en missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan.

Besöksadress kyrka

Rättarevägen 134
263 53 Lerberget

Kyrkan är öppen
tisdag-fredag 8-16,
helger vid gudstjänst

Telefon

042-36 06 46, 042-36 06 47,
042-36 06 48
Köket/Oasen 042-36 06 49

Kontakt till expeditionen i Väsby

042-36 06 50
Måndag - fredag 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

S:t Andreas väg 40
263 57 Höganäs

Telefon

042-36 06 50

E-post expeditionen

kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid behov av samtal:

Klicka här för pastoratets verksamheter

Gåvor

Lerbergets kyrkas verksamhet drivs med hjälp av frivilliga gåvor. Via Bankgiro eller Swish 
kan du stötta vårt arbete. Bankgiro 193-0874,

Swish 123 042 90 19 (främst för gåvor i samband med kollekten)
123 083 29 72 (främst kyrkkaffe och fika öppna förskolan)
123 680 27 89 (övrigt, t ex lopp-marknad och medlemsavgifter).