Lerberget

193-0874

Lerbergets kyrka

En kyrka inom Kulla pastorat som drivs i
samarbete med EFS - en missionsrörelse
inom Svenska kyrkan.

Besöksadress kyrkan

042-36 06 46, 042-36 06 47,
042-36 06 48
Köket/Oasen 042-36 06 49

Rättarevägen 134
263 53 Lerberget

Kyrkan är öppen
tisdag-fredag 8-16,
helger vid gudstjänst.

Telefon expeditionen

042-36 06 50
Måndag - fredag
9.00-12.00
13.00-15.00

Adress expeditionen

E-post expeditionen

S:t Andreas väg 40
263 57 Höganäs

Telefon kyrkan

kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Årets Konfactive är i full gång med fulltalig grupp! Håll utkik på hemsidan för nästa års Konfactive - för dig som är född 2004 kommer inbjudan i brevlådan under hösten 2018.

Lerbergets kyrkas verksamhet drivs
med hjälp av frivilliga gåvor.
Via Bankgiro eller Swish
kan du stötta vårt arbete.

Bankgiro

193-0874

123 042 90 19 (främst för gåvor i samband med kollekten)
123 083 29 72 (främst kyrkkaffe
och fika öppna förskolan)
123 680 27 89 (övrigt, t ex lopp-marknad och medlemsavgifter).

Swish

Mer information kommer.

Loppmarknad 1 september