Lerberget

Följ Lerbergets kyrka på Facebook för senaste info. Klicka här.Nu är det dags för 2019/2020 års konfirmander att anmäla sig. Klicka här för att läsa mer!
Lerbergets kyrka

En kyrka inom Kulla pastorat som drivs i 
samarbete med EFS - en missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan.

Besöksadress kyrka

Rättarevägen 134
263 53 Lerberget

Kyrkan är öppen
tisdag-fredag 8-16,
helger vid gudstjänst

Telefon

042-36 06 46, 042-36 06 47,
042-36 06 48
Köket/Oasen 042-36 06 49

Kontakt till expeditionen i Väsby
Telefon
042-36 06 50
Måndag - fredag 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

Adress
S:t Andreas väg 40
263 57 Höganäs

E-post expeditionen
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid behov av samtal


Gåvor

Lerbergets kyrkas verksamhet drivs med hjälp av frivilliga gåvor. Via Bankgiro eller Swish 
kan du stötta vårt arbete. 

Bankgiro 193-0874

Swish
123 042 90 19
(främst för gåvor och i samband med kollekten)

123 083 29 72
(främst kyrkkaffe 
och fika öppna förskolan)
123 680 27 89
(övrigt, t ex loppmarknad och medlemsavgifter).


Hälsningar från Lerbergets kyrka våren 2019
sid 1
sid 2


Klicka här för pastoratets verksamheter.