Lerberget

Se också adventstidens gudstjänster.


Följ Lerbergets kyrka på Facebook för senaste info. Klicka här


Vårens Konfactive har varit igång med fulltalig grupp. Nu är det dags för 2018/2019 års grupp. Klicka här för att läsa mer!


130 000 kr till utbildning av barn, unga och vuxna i Afrika!

Tack till alla som bidragit till att hjäpa behövande att få utbildning. Alla generösa givare, både företag och privatpersoner, ideela som arbetade med loppisen samt många köpare, har tillsammans gjort gott för andra medmänniskor. Bra väder, god förtäring, många saker att köpa och trivsamma möten med andra människor gjorde loppisen uppskattad. Det är med stor glädje och tacksamhet som Lerbergets kyrka kan sumera årets loppmarknad. 

Läs mer om EFS-projekten dit pengar går: 

Utbildning för utsatta barn - klicka här

Teologisk utbildning - klicka här


Lerbergets kyrka

En kyrka inom Kulla pastorat som drivs i 
samarbete med EFS - en missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan.

Besöksadress kyrka

Rättarevägen 134
263 53 Lerberget

Kyrkan är öppen
tisdag-fredag 8-16,
helger vid gudstjänst

Telefon

042-36 06 46, 042-36 06 47,
042-36 06 48
Köket/Oasen 042-36 06 49

Kontakt till expeditionen i Väsby

042-36 06 50
Måndag - fredag 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

S:t Andreas väg 40
263 57 Höganäs

E-post expeditionen

kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid behov av samtal:

Klicka här för pastoratets verksamheter

Gåvor

Lerbergets kyrkas verksamhet drivs med hjälp av frivilliga gåvor. Via Bankgiro eller Swish 
kan du stötta vårt arbete. Bankgiro 193-0874,

Swish 123 042 90 19 (främst för gåvor i samband med kollekten)
123 083 29 72 (främst kyrkkaffe och fika öppna förskolan)
123 680 27 89 (övrigt, t ex lopp-marknad och medlemsavgifter).