Gudstjänster

Gudstjänster

Vi firar mässa eller gudstjänst varje söndag kl 10.00. Under gudstjänsten är alla barn välkomna till söndags-skolan Youngsters som börjar kl 9.50. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika i församlingssalen. Varannan tisdag är det mässa kl 18.30. Nästan varje söndag kväll är det bön kl 19.30.