Gudstjänster

Gudstjänster

Vi firar mässa eller gudstjänst varje söndag kl 10.00. Under gudstjänsten är alla barn välkomna till söndags-skolan Youngsters som börjar kl 9.50. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika i församlingssalen. Varannan tisdag är det gudstjänst kl 18.30 (start 10 oktober). Nästan varje söndag kväll är det bön kl 19.30.

För aktuell information om gudstjänsterna se annonsering i HD eller Hallå Höganäs på onsdagar och HD på fredagar.


NOVEMBER
Sö 5
10.00 Mässa (sammanlyst till Lerberget), Kyrkokören, Bjerle, Brandt Wilhelmsson

Sö 12
10.00 Gudstjänst för stora och små, Bjerle, Brandt Wilhelmsson

Sö 19
10.00 Gospelmässa på svenska, Lerbergets gospel, Brandt Wilhelmsson

Sö 26
10.00 Gudstjänst, Jarring


DECEMBER
Sö 3
10.00 Adventsgudstjänst med julens sånger, Kyrkokören, Brandt Wilhelmsson

Sö 10
10.00 Mässa. Lerbergets gospel, Brandt Wilhelmsson

Sö 17
10.00 Gudstjänst, Jarring

Sö 24
10.00 och 11.30 Inför krubban
23.30 Midnattsmässa