Gudstjänster

Gudstjänster

Vi firar mässa eller gudstjänst varje söndag kl 10.00. Under gudstjänsten är alla barn välkomna till söndagsskolan Youngsters som börjar kl 9.50. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika i församlingssalen.
Varannan onsdag är det gudstjänst kl 18.30. Nästan varje söndag kväll är det bön kl 19.30.

För aktuell information om gudstjänsterna se annonsering i HD eller Hallå Höganäs på onsdagar och HD på fredagar.UNDER SOMMAREN FIRAR VI GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KL 10.00.


HÖSTVERKSAMHETEN DRAR IGÅNG EFTER VÅR ÅRLIGA LOPPMARKNAD SOM GÅR AV STAPELN LÖRDAGEN DEN 2 SEPTEMBER.


FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I PROGRAMMET, SE HEMSIDA OCH SVENSKA KYRKANS ANNONSERING I HD