Gudstjänster

Gudstjänster

Vi firar mässa eller gudstjänst varje söndag kl 10.00. Under gudstjänsten är alla barn välkomna till söndagsskolan Youngsters som börjar kl 9.50. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika i församlingssalen.
Varannan onsdag är det gudstjänst kl 18.30. Nästan varje söndag kväll är det bön kl 19.30.

För aktuell information om gudstjänsterna se annonsering i HD eller Hallå Höganäs på onsdagar och HD på fredagar.


JUNI

SÖ 4
10.00 MÄSSA - LERBERGETS HAMN

TO 8
19.00 BIBELSTUDIUM

SÖ 11
10.00 MÄSSA

TI 13
09.30 BIBELSAMTAL

TO 15 -TO 22
KONFIRMATIONSLÄGER

SÖ 18
10.00 MÄSSA

LÖ 24
14.00 KONFIRMATION

SÖ 25
10.00 MÄSSA

TI 27
17.30 SOMMARKYRKA

ON 28
17.30 SOMMARKYRKA


UNDER SOMMAREN FIRAR VI GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KL 10.00.


HÖSTVERKSAMHETEN DRAR IGÅNG EFTER VÅR ÅRLIGA LOPPMARKNAD SOM GÅR AV STAPELN LÖRDAGEN DEN 2 SEPTEMBER.


FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I PROGRAMMET, SE HEMSIDA OCH SVENSKA KYRKANS ANNONSERING I HD