Bibelsamtalsgrupp

Bibelsamtalsgrupp

Bibelsamtalsgruppen träffas i kyrkan varannan tisdag jämna veckor kl 9.30-11.00. Vi läser och samtalar kring kommande söndags texter. Du kan vara med varje gång eller vid enstaka tillfällen.
Har du frågor, kontakta präst Mikael Pernborg:
042-36 06 46
070-240 23 43
mikael.pernborg@svenskakyrkan.se