Café Lerberget

Café Lerberget

Vi träffas den andra onsdagen i månaden kl 14.00. 

En kort inledning följs av kaffe och gemenskap. Därefter berättar dagens gäst om sitt ämne och visar ibland bilder eller sjunger och spelar. 

Caféet arrangeras i samverkan med Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG), men du är givetvis lika välkommen till caféet utan att vara medlem i RPG.

10 oktober - "Från Noaks ark till Queen Mary 2". Anders Johansson, Viken ger med ord och bild information omhur det kan gå till att bygga och rita fartyg. Anders har under många år varit knuten till världsledande Tillbergs i Höganäs. 

14 november - "Slaget vid Poltava - en släkthistoria".Gösta Imberg, kyrkoherde emeritus berättar om slaget.

Välkommen!