Nyheter

tisdag 30 maj 2017

Säkerhet på kyrkogården!

Vart femte år skall alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de uppfyller kraven enligt riktlinjer från CGK (Centrala Gravvårdskommittén). Stenar som inte uppfyller kraven måste åtgärdas. Här kan du läsa lite mer om detta.