Präster

Präster i Kulla pastorat

Komminister
042-683 80
therese.bjerle@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Therése Bjerle

Arbetsledande komminister
Tjänstledig
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Stina Hagman

Kyrkoherde
042-36 06 40
0735-01 99 28
stina.hagman@svenskakyrkan.se

Monica Ivarsson

Arbetsledande komminister
042-36 06 58
070-333 30 13
monica.i.ivarsson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Väsby

Arbetsledande komminister
042-683 80
björn.eriksson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Björn Eriksson

Mikael Pernborg

Komminister
042-36 06 47
0702-402 343
mikael.pernborg@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Lerberget

Krister Tholin