Präster


PrästerTherése Bjerle

Komminister
042-36 06 47
0702-09 30 06
therese.bjerle@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Lerberget
Björn Eriksson
 
Komminister
042-683 80
0701-97 45 00 
bjorn.eriksson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp 


Krister Tholin

Kyrkoherde (för kontakt se nedan)
042-36 06 51
042-36 06 50
0727-31 33 00
krister.tholin@svenskakyrkan.se

För kontakt hänvisas till
Vikarierande kyrkoherde
Stina Hagman
042-36 06 40
073-501 99 28
stina.hagman@svenskakyrkan.se


Stina Hagman

Arbetsledande komminister

Vikarierande Kyrkoherde.
042-36 06 40
0735-01 99 28
stina.hagman@svenskakyrkan.se
Arbetsort: VikenMonica Ivarsson

Arbetsledande komminister
042-36 06 58
070-333 30 13
monica.i.ivarsson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Väsby
Mikael Pernborg

Arbetsledande komminister
042-36 06 46
0708-43 14 74
mikael.pernborg@svenskakyrkan.se
Arbetsort: LerbergetLars Åkesson

tf. Arbetsledande komminister
070873 03 87
lars.akesson5@comhem.se
Arbetsord: Farhult/Jonstorp