Vaktmästare

Vaktmästare

Bengt Andersson

Vaktmästare
042-36 06 59
076-807 05 89
bengt.o.andersson@
svenskakyrkan.se
Arbetsort: Väsby

Christel Nilsson

Vaktmästare
042-23 65 84
076-807 05 87
christel.nilsson@
svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Kevin Andersson

Kyrkogårdsarbetare, säsong
0760-15 46 80
carina.i.andersson@
svenskakyrkan.se

Bekele Terefe (saknas på bild)

Kyrkogårdsvaktmästare
042-23 65 84
bekele.terefe@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Åsa Fondell

Vaktmästare/barnledare
0760-153508
asa.fondell@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Bo Ljungberg

Kyrkogårdsförman
042-360656
0702677131
mikael.hakansson@
svenskakyrkan.se
Arbetsort: Väsby

Annika Larsson

Vaktmästare/husmor
042-683 64
annika.e.larsson@
svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Mats Larsson

Vaktmästare
042-681 15
mats.g.larsson@
svenskakyrkan.se
Arbetsord: Farhult/Jonstorp

Bodil Clifford

Kyrkogårdsvaktmästare/
fastigheter
Arbetsort: Väsby

Rolf Widar

Kyrkovaktmästare
042-36 06 59
0768 - 07 05 86
rolf.widar@
svenskakyrkans.se

Mikael Håkansson

Kyrkogårdsarbetare, säsong
0730-86 81 26
annika.hindberg@
svenskakyrkan.se

Carina Andersson

Annika Bramgärde

Barnledare/lokalvård
042-680 51
bodil.clifford@
svenskakyrkan.se