Vaktmästare

Vaktmästare

Bengt Andersson

Vaktmästare
042-68115/0730-868125
bengt.o.andersson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Christel Nilsson

Vaktmästare
042-23 65 84
076-807 05 87
christel.nilsson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Kyrkogårdsarbetare, säsong
0760-15 46 80
carina.i.bergstrom@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Väsby

Bekele Terefe

Kyrkogårdsarbetare
bekele.terefe@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Åsa Fondell

Vaktmästare
0760-153508
asa.fondell@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Bo "Basse" Ljungberg

Kyrkogårdsförman
042-360656
070-2677131
mikael.hakansson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Pastoratet

Annika Larsson

Vaktmästare/husmor
Semester

Mats Larsson

Vaktmästare
Semester

Kyrkogårdsarbetare/
fastigheter
Arbetsort: Väsby

Rolf Widar

Kyrkovaktmästare
042-36 06 59
0768-07 05 86
rolf.widar@svenskakyrkans.se
Arbetsort: Väsby

Mikael Håkansson

Kyrkogårdsarbetare, säsong
042-68 364/070-59 85 131
annika.bramgarde@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Carina Bergström

Annika Bramgärde