Musik

Old singers - varannan onsdag ojämn vecka kl 10.00 

Vi träffas i Prästgården i Väsby.

Old singers består för närvarande av drygt 40 sångare fördelade på traditionellt fyra stämmor. Repertoaren består både av sakrala och profana sånger. 

Old singers står som arrangör för musikcaféer på våren och hösten i Vikens Kyrkstuga. Dessutom medverkar sångarna vid gudstjänster i pastoratets kyrkor samt har utbyte med sin danska motsvarighet i Herlev, Höganäs vänort i Danmark. 

Körledare sedan 2006 är Leif Ahlberg - 070 - 511 08 95 eller ahlberg.viken@gmail.com