Old singers

OLD SINGERS


Old Singers består för närvarande av drygt 40 sångare fördelade på traditionellt fyra stämmor. Repertoaren består både av sakrala och profana sånger.

Old Singers står som arrangör för musikcafé både på våren och hösten i Vikens Kyrkstuga. Dessutom medverkar sångarna vid gudstjänster i pastoratets kyrkor samt har utbyte med sin danska motsvarighet i Herlev, Höganäs vänort i Danmark. 

Körledare är sedan 2006 Leif Ahlberg - 070-511 08 95 eller ahlberg@viken@tele2.se 


Varannan onsdag ojämn vecka kl 10.00 i Prästgården, Väsby