Leva vidare

LEVA VIDARE

LEVA VIDARE GRUPP 

I en Leva-vidare-grupp delar vi tillsammans den gemensamma sorgen och erfarenheten av att ha förlorat en nära anhörig. Det kan för många vara en hjälp att höra andras berättelser och upptäcka att "jag är inte ensam med mina tankar, reaktioner, sorg och saknad". Samtidigt kan vi i gruppen hjälpa varandra att upptäcka att det går att leva vidare, så småning om, trots allt. 

Vi träffas i Väsby prästgård 5 tillfällen under terminen.

Välkommen att höra av dig till:
Monica Ivarsson, präst, tel 0703 33 30 13. monica.i.ivarsson@svenskakyrkan.se