Musik för barn och unga

KÖRSTART FÖR BARNKÖREN OCH MINIORKÖREN ÄR DEN 15 JANUARI

För anmälan och mer information om våra barnkörer, kontakta För mer information, kontakta Helena Morath, 0737 314 246

Barnkören - tisdagar 14.30-15.00

Barnkören är för dig som går i förskoleklass och i årskurs 1. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Miniorkören - tisdagar 15.05-15.45

Miniorkören är för dig som går i årskurs 2 och 3. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

KÖRSTART FÖR YOUNG SINGERS ÄR DEN 23 JANUARI

Young singers - onsdagar 15.45-17.00

Young Singers är för dig som går i årskurs 4-6.  Vi träffas i Kyrkstugan i Viken där vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Young voices - kören är vilande

Young Voices är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Välkommen!