Musik för barn och unga

För anmälan och mer information om våra barnkörer, kontakta För mer information, kontakta Helena Morath, 0737 314 246

Barnkören - torsdagar 15.15-15.45

Barnkören är för dig som går i förskoleklass och i årskurs 1. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Miniorkören - torsdagar 15.50-16.30

Miniorkören är för dig som går i årskurs 2 och 3. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Young singers - onsdagar 15.45-17.00

Young Singers är för dig som går i årskurs 4 och uppåt.  Vi träffas i Kyrkstugan i Viken där vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Young voices - kören är vilande

Young Voices är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Välkommen!